วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 5 / 2561

         โรงพยาบาลสุรินทร์ นำโดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวด้วย

         โดยมีวาระเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน งบดำเนินงาน และค่าตอบแทน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สถานการณ์ท้องไม่พร้อม

 

สรุปสถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 9 และ วาระสำคัญอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และ พัฒนาด้านสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์