วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 18.31 น. โรงพยาบาลสุรินทร์ รับการโอนเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากคุณณียากร รัตนศิริเนตร กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมทำบุญ 10 เซนติเมตร โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าทอดผ้าป่าสะพานบุญ และสมทบทุน "โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน"


         นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน และครอบครัวมีความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

        ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่  บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 089-8444541 คุณภสินีย์  นากดี