วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จาก นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ 40.08 เซนติเมตร โดยบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์       เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าทอดผ้าป่าสะพานบุญ และสมทบทุน "โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน"


         นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน และครอบครัวมีความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

       ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่  บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 089-8444541 คุณภสินีย์  นากดี