วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก นพ.ชายตา สุจินพรัหม ร่วมทำบุญ 1 เมตร 2 เซนติเมตร โดยบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์      

         เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าทอดผ้าป่าสะพานบุญ และสมทบทุน "โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน"


         นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน และครอบครัวมีความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

       ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่  บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 089-8444541 คุณภสินีย์  นากดี