วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเช็คเงินสด จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด -19 จากนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในโครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”