วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบแอลกอฮอล์ 75 % จากกลุ่มโรงงานน้ำตาลเคไอ จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อนำไปผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้