วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณพุทธอุทยานสระโบราณ

        เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ และ ผู้มารับบริการ ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน ถือเป็นการสั่งสมบุญ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญให้มีจิตใจสงบมั่นคง มีสติ อิ่มเอิบใจ รวมทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป สนองนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารที่มีคุณภาพ เป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้คู่คุณธรรม ทำให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์