สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19
           ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติเพิ่มเติม ให้ใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวจัดซื้อ ห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ (negative pressure) โดยมีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนา ประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัดสร้าง และติดตั้งห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลชัยภูมิ และ โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
             โดยวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อส่งมอบห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ (negative pressure) พระราชทานแก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ