วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 5 ม.22 บ้านปวงตึก ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้คุณนพพร อารีย์วัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้แทนนำพวงหรีดเคารพศพ นายศภวิชญ์ สติภา ผอ.รพ.สต.กาเกาะตาอ็อง

 

         นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายศภวิชญ์ สติภา ผอ.รพ.สต.บ้านกาเกาะตาอ็อง 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////