วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. คุณวิชัย  ทัศนเศรษฐ อดีตผู้ว่าฯ จังหวัดอุดรธานี และ คุณนิดา ทัศนเศรษฐ อดีตหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  โครงการ 67 ปี สะพานบุญเพื่อชีวิต โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างทางเชื่อมระหว่างตึกผู้ป่วยนอก และ ตึกผู้ป่วยใน จำนวนเงิน 25,000  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        โดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้  พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และ สนับสนุนบริการสุขภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ    โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน