วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 5 ม.22 บ้านปวงตึก ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ คุณวรรณลักษณ์ สืบนุการณ์ ภรรยา มอบหมายให้ผู้แทนนำพวงหรีดเคารพศพ คุณศุภวิชญ์ สติภา ผอ.รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง

       นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ คุณวรรณลักษณ์ สืบนุการณ์ ภรรยา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณศุภวิชญ์ สติภา ผอ.รพ.สต.บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง 

 

///////////////////////////////////////////////////////