วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางอัจฉรา  บัณฑิตยานุรักษ์ ภริยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และกัลยาณมิตร ร่วมบริจาคเงินจำนวน  9,000  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  โครงการ 67 ปี สะพานบุญเพื่อชีวิต โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างทางเชื่อมระหว่างตึกผู้ป่วยนอก และ ตึกผู้ป่วยใน

 

        

        ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์