วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมวิชาการโรคผิวหนังเด็กสัญสัญจร ประจำปี 2561

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////