วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับโล่รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี Executive of the year 2020 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ในงาน "หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร