วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ โครงการสะพานเพื่อชีวิต โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวรายงาน  

 

 

        วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของโรงพยาบาลสุรินทร์ตั้งแต่สมัยก่อตั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงคุณค่าโรงพยาบาลสุรินทร์ ในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขต่อประชาชนชาวสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเพื่อนบ้านชาวกัมพูชา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้พัฒนาคุณภาพการบริการ ทางการแพทย์ การให้บริการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเรียนการสอน เพื่อการผลิตแพทย์ ที่มีคุณภาพ

 

        เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงได้จัดงานการประชุมวิชาการครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต ในวันที่ 28 ก.พ. 61 พร้อมสมโภชองค์ผ้าป่า  และทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์

 

        ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่  บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 089-8444541 คุณภสินีย์  นากดี

 


 

///////////////////////////////////////////////////