บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต จำนวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

 

 

         ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่  บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 089-8444541 คุณภสินีย์  นากดี