วันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ คุณวรรธนินทร์ -คุณอนงค์ภัทร ตั้งทวีสิทธิ์ ประธาน บริษัทเบนซ์ วี.ที.ซี.มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท ที.ที.ซี.อุบลราชธานี จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวนเงิน 400,000 บาท (สีแสนบาทถ้วน)

        ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่  บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 044-511030

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////