วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุธมนต์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดอาคารแพทย์แผนไทยฯ

 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////