วันที่ 14 กันยายน 2563 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ศึกษาดูงานการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.พิเศษ นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมรับฟังการบรรยายข้อมูลทั่วไปและการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่จุดให้บริการต่างๆที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี