ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (O๒ sat) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง