ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะแบบติดผนัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง