โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดจุดรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดตังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และนพ.ประวีณ-พญ.ดวงแก้ว ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยนพ.กฤตนันต์ ส่งเสริม อายุรแพทย์มะเร็งโลหิตวิทยา เจ้าหน้าที่งานคลังเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงาน

-------------------------

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถไปบริจาคโลหิตได้ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด (ศาลากลางเก่า หน้าสรรพากรเขตพื้นที่สุรินทร์)


สุพล พันอิน // กลุ่มงานสุขศึกษา --  รายงาน