.วันที่ 20 มกราคม 2564 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยพญ.ผการัตน์ แสงกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากบจก.คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ (1999) โดยคุณกฤตชัย สุริย์ฉาย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลสุรินทร์
.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ขอให้สำเร็จดังประสงค์ ทุกประการ