วันที่ 31 มกราคม 2564 ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีส่งทีมบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ไปสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมส่งให้กำลังใจอย่างพร้อมเพียง
             โดยทีมสนับสนุน จำนวน 8 คน ที่ส่งไป ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน เจ้าหน้าที่ เวชกิจฉุกเฉิน (Paramedic) 1 คน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ (EMT) 1 คน และคนขับรถพยาบาล (ALS) 1 คน พร้อมรถ ALS (Advance life support) 1 คัน โดยได้เตรียมเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ซึ่งเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม

 

สุพล พันอิน    /// รายงาน