.กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดทำโมเดลฟันน้ำนมจากขวดพลาสติก เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ ในเรื่องการดูแลฟันน้ำนมในเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพอนามัย การมีสุขภาพช่องปากที่ดีปราศจากโรค ทำให้ช่องปากทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ จะส่งผลให้สุขภาพอนามัยของเด็กสมบูรณ์
.กรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันแบบ 2-2-2 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยเน้นช่วงก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน และไม่กินขนม หรืออาหารหวานหลังแปรงฟัง 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้มากกว่า
.โมเดลฟันน้ำนมจากขวดพลาสติก ได้ตั้งไว้เผยแพร่ความรู้ ในเรื่องการดูแลฟันน้ำนม ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์