.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รับมอบเครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยิน (OAE) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากคณะกรรมการศาลเจ้าตังสี่

.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ขอให้สำเร็จดังประสงค์ ทุกประการ