.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยนางอำไพ หวังวก หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, นางพลอย บุญร่วม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รับมอบกล่องควบคุมอุณหภูมิขนส่งโลหิต (Blood transport boxes) มูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดยนางภัทรภร ปาลีคุปต์ ในการนี้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ
.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ขอให้สำเร็จดังประสงค์ ทุกประการ