.วันที่ 3 มีนาคม 2564 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลสุรินทร์ ความถี่ FM 94.75 Mhz. และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กโรงพยาบาลสุรินทร์ www.facebook.com/srnhospital ในหัวข้อ วันสถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ครบรอบ 70 ปี และแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์
.ช่วงที่สองของรายการ นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อคลินิกเบาใจ คลินิกกัญชา และกิจกรรมจิตประภัสสร โดยมีนางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา, นายสุพัฒน์ สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมผลิตรายการ
.ขอเชิญชวนติดตามรายการวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลสุรินทร์ ความถี่ FM 94.75 Mhz. และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กโรงพยาบาลสุรินทร์ www.facebook.com/srnhospital ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 14.00-15.00 น. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่www.facebook.com/srnhospital หรือสแกน QR