.วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ลานพุทธอุทยานสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร พยาบาล เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีไหว้พระจอมสุรินทร์, พระคุณรสศีลขันธ์คณานันท์ธรรมานุยุตต์สังฆปาโมกข์ (หลวงพ่อเปาว์ มุตฺตจาโค), เจ้าปู่เจ้าย่าสระโบราณ และตักบาตรพระสงฆ์ 70 รูป (พระสงฆ์รับบิณฑบาตรอบสระโบราณ) เนื่องในโอกาส ครบรอบ 70 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์
.จากนั้นเวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมี นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก