นพ.ประวีณ ตัณฑประภา โรงพยาบาลสุรินทร์ แนะนำ คาถา 5 ย. ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า