วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 9 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561

        โรงพยาบาลสุรินทร์ โดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการประชุม สป.สัญจร สรุปสถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 9 เป็นต้น 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////