ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

     วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

          เช้า :  พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป   575  รายการ

          บ่าย :  เครื่องกำเนิดไอน้ำ   1  รายการ

 

     วันพฤหัสบดีที่ 5  เมษายน 2561

          เช้า :  รถยนต์มิตซูบิชิ  1 รายการ

          บ่าย :  รถยนต์โตโยต้า  1  รายการ