วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลรวมแพทย์ (นพ.อนันต์ อริยะชัยพานิชย์ และทีมบริหารโรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) บริจาคเงินร่วมสบทบทุน เพื่อโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


          ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 089-8444541 คุณภสินีย์ นากดี