วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ คณะผู้ปฎิบัติธรรม คุ้มดวงแก้ว(จังหวัดสมุทรปราการ) บริจาคเงินร่วมสบทบทุน เพื่อโครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

        ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 044-511030 กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลสุรินทร์
https://www.facebook.com/PR.SURINHOSPITAL/posts/407187453079779