ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๐.๙% w/v sodium chloride injection ปริมาตร ๒๕๐ ml ในขวด๕๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)