ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดติดผนัง