ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง