วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ คณะผู้บริหาร รพ.สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมมอบเข็ม และเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อสม. ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

        ที่ได้รับรางวัล อสม.ยอดเยี่ยม อย่างยิ่ง ปี 2560 อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขตปี 2561 อสม.ที่อุทิศตนทำงานด้านสุขภาพ ภาคประชาชน 20 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน และ 10 ปี ขึ้นไป จำนวน 71 คน

        เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้า แด่ อสม.ที่อุทิศตนทำงานด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////

23/03/2561