วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)ด้านอุบัติเหตุ  เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายกฤษณุ  เหลืองวิบูลย์กิจ   นายอำเภอเมืองสุรินทร์  เป็นประธานการประชุม

     พญ.ชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ร่วมกับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์  นำเสนออุบัติการณ์  วิเคราะห์สถานการณ์จุดเสี่ยง  คณะอนุกรรมการฯ ร่วมวางแผนการแก้ไข  และ นัดลงสำรวจพื้นที่เตรียมการร่วมกับท้องถิ่น ในวันที่ 29 มี.ค.2561 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/PR.SURINHOSPITAL/posts/410526199412571

29 มีนาคม 2561