29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลย์กิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านอุบัติเหตุทางถนน ลงสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

29 มีนาคม 2561