ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์

        วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมสระโบราณ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์ ในการต้อนรับ ในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป ในอนาคต

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

31 มีนาคม 2561