วันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะวินเทจเขาใหญ่ อ.ปากช่อง นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 9 โดยมี นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย


        นพ.สสจ. ผอ.รพศ. ผอ.รพท. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน เขตสุขภาพที่ 9 คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวมถึง คณะนิเทศจากส่วนกลาง โดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลการตรวจ 3 คณะ คณะที่ 1 เรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ คณะที่ 2 เรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ และ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล คณะที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 เมษายน 2561