2 เม.ย.2561 เวลา 16.30 น. บริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง (แยกหนองเต่า-แยกสวาย) นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน Long term care/Palliative care และกิจกรรมพิเศษ นพ.ชายตา สุจินพรัหม หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และคุณปิยะอร รุ่งธนเกียรติ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ การเข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ร่วมกับ อำเภอเมืองสุรินทร์, ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์, รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน, รพ.รวมแพทย์หมออนันต์, รพ.สุรินทร์รวมแพทย์, อบจ.สุรินทร์, อบต.คอโค, อบต.เฉนียง, มูลนิธิจิบเต็กเชี่ยงตึ๊ง แขวงทางหลวงจังหวัดสุรินทร์ และ สมาคมวีอาร์กู้ชีพสุรินทร์

        โรงพยาบาลสุรินทร์เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ขึ้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุ่นแรงขึ้น/ความพิการ/การเสียชีวิตที่ป้องกันได้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการ ดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่ ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ การประสานงานระหว่างนำส่งโรงพยาบาล การจัดการและดูแลช่วยเหลือในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง โดยจัดเหตุสมมุติเป็นอุบัติเหตุจราจรรถชนกันทั้งหมด 4 คันคือ รถกระบะหลบรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะและรถเก๋งมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เป็นผู้ป่วยสีแดงในที่เกิดเหตุ 10 ราย สีเหลือง 9 ราย สีเขียว 5 ราย เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 รายการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุมีการจัดการดูแลผู้ป่วยแบบสาธารณภัยมีการมีการจัดโซนรักษาเบื้องต้น ณ จุดเหตุเกิดก่อนนำส่งโรงพยาบาล การประสานขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ตัดถ่าง อุปกรณ์ส่องสว่าง การอำนวยสะดวกด้านการจราจร โรงพยาบาลที่จะรับผู้ป่วย ในโรงยาบาลมีการเปิดแผนอุบัติเหตุหมู่ การให้การดูแลและรักษาในห้องฉุกเฉิน การส่งผ่าตัดด่วน และการรับไว้ในโรงพยาบาล

        โรงพยาบาลสุรินทร์เตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและรวดเร็ว ป้องกันการเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้น ลดความพิการ และการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/pg/PR.SURINHOSPITAL/photos/?tab=album&album_id=413049572493567

4 เมษายน 2561