วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร แก่บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน


        ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตแพทย์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นแพทย์ ที่จะต้องดำรงตนให้เป็นที่เชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไปในภายภาคหน้า


        ขอขอบคุณคณาจารย์แพทย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิตแพทย์ในวันนี้จงเป็นทั้งคนดี และ คนเก่ง เพื่อจะได้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติ นำชื่อเสียงมาสู่โรงพยาบาลสุรินทร์และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/PR.SURINHOSPITAL/posts/413478865783971

5 เมษายน 2561