วันที่  5 เมษายน 2561 เวลา 08.30น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ. ชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ตรวจนิเทศงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 แห่ง ในเขต อำเภอเมืองสุรินทร์ คือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนศุภกาญจน์   รพ.สต. สลักได และ รพ.สต.เฉนียง

        นพ. ชวมัย  สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้มอบนโยบายและแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรทดแทนเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็น

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5 เมษายน 2561