วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.บริเวณพุทธอุทยานสระโบราณ  นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดตลาดนัด โครงการ แบ่งปันของรักสร้างสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Happy Money Program กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.เฉลียว  สัตตมัย รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน ในโครงการดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์  ญาติ และผู้มีจิตศรัทธา รู้จักการให้ การแบ่งปัน การมีเมตตาต่อผู้อื่น ถือได้ว่าเป็นการสร้างจริยธรรมในใจที่ดี โดยการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด ได้รับการบริจาค เงินและสิ่งของ จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว และระยะสุดท้ายทั้งในจังหวัดสุรินทร์

         ทั้งนี้ผู้บริหารในโรงพยาบาลสุรินทร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุข ต่อไป

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/PR.SURINHOSPITAL/posts/415054638959727

9 เมษายน 2561