วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.  นพ.ไพศาล  ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์, นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.ปราสาท และ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสำรวจเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 รวมถึงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์