9 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น.ที่ ห้องประชุมสระโบราณ รพ.สุรินทร์  นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมการ สป.สัญจร วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์    โดยมี นพ.นายภูวเดช  สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม