วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์  นพ.สมถพ สารวนางกูร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางณัฐรดา ทองสุทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กลุ่มการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชน์องค์ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโนนนารายณ์  โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

21 เมษายน 2561