วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมปทุมรัตน์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์  พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธาน   

                ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีลงนามความร่วมมือ โดย ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  การนำเสนอ เรื่องการป้องกันควบคุมวัณโรค  โดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์  เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  โดย  ตัวแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ และ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

25 เมษายน 2561